Różne rodzaje transportu

Według Encyklopedii PWN, transport to zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich środków. Z transportem ściśle wiążemy łączność, tyle, że tutaj „transportujemy” informacje,  przekazując je w różnej postaci.

O transporcie i łączności w Polsce dowiadywali się więcej uczniowie klasy 7. Korzystając z podręcznika i Internetu przygotowali plakaty dotyczące różnych rodzajów transportu i omawiali je prezentując klasie.