1. Współrzędne geograficzne

rys. Magdalena Opałka

Jak określić położenie punktów na mapie?

Współrzędne geograficzne – podstawowe informacje

Współrzędne geograficzne – film (samouczek)

Cechy południków i równoleżników

Współrzędne geograficzne – ćwiczenia

Ćwiczenia LearningApps


Obliczania rozciągłości południkowej: 

https://gegra.jimdo.com/strona-główna/kartografia/obliczanie-rozciągłości-południkowej/

Obliczanie rozciągłości równoleżnikowej:

https://gegra.jimdo.com/strona-główna/kartografia/obliczanie-rozciągłości-równoleżnikowej/