Ludność i urbanizacja w Polsce

Struktura zatrudnienia i bezrobocie

  • e-podreczniki

https://epodreczniki.pl/a/struktura-zatrudnienia-i-problem-bezrobocia-w-polsce/DKBnp9pW8

  • prezentacja

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_3/383_2_ludnosc_urbanizacja/r3_2_06a.pdf

Ile osób i kto pracuje w Polsce – dane statystyczne z opisem

https://www.zadluzenia.com/ile-osob-pracuje-w-polsce/

Czym jest bezrobocie

Artykuł dotyczący bezrobocia w Polsce

https://www.forbes.pl/gospodarka/bezrobocie-w-polsce-w-kwietniu-2019-r-dane-gus/wr1jdg9

Mapa polskiego bezrobocia w 2019 roku

https://forsal.pl/artykuly/1419194,bezrobocie-w-powiatach-i-wojewodztwach-2019-dane-gus.html#bezrobmaj2019

Dane GUS dotyczące struktury zatrudnienia w Polsce

https://sp130elodz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/a_romanska_sp130_elodz_edu_pl/EbhDr78VOehPk_pONx1CIE4BZoN9nZls7Huzk6sUk9EJOg?e=tVahbE

 


Podział polityczny Europy – wybrane kraje

Państwa i stolice Europy cz. 1

Koło Fortuny

Historia Muru Berlińskiego

https://steemit.com/pl-artykuly/@lochuuu/historia-muru-berlinskiego

Upadek Muru Berlińskiego

Kraje powstałe po rozpadzie ZSRR