Grzyby

PAMIĘTAJ – GRZYBY NIE SĄ ROŚLINAMI !!!

Grzyby to nie rośliny. Tworzą osobne królestwo. Nie potrafią prowadzić fotosyntezy i są cudzożywne. Odżywiają się rozkładając martwe szczątki organiczne. Z tego powodu w łańcuchu pokarmowym zaliczymy je do reducentów (destruentów).

Myśląc o grzybach mamy przed oczami kapelusz na nóżce zwanej trzonem. Trzeba jednak pamiętać, że tak wygląda tylko część grzybów żyjących na Ziemi tzw. grzyby kapeluszowe.

Grzyby to organizmy jednokomórkowe i wielokomórkowe, żyjące w glebie, wodzie i w organizmach żywych.

Grzyby jednokomórkowe

Grzyby wielokomórkowe

BUDOWA GRZYBA KAPELUSZOWEGO

Grzyby zbudowane są z grzybni, którą tworzą rozgałęzione nitki, czyli strzępki. Zbite strzępki grzybni tworzą owocniki, np. u pieczarki.

Budowa przykładowych grzybów kapeluszowych

10 faktów o grzybach

PAMIĘTAJ – NIE WSZYSTKIE GRZYBY SĄ JADALNE.

Zasady zbierania grzybów

  • Grzyby można zbierać tylko poza obszarami chronionymi.
  • Nie należy pozyskiwać grzybów z miejsc położonych w pobliżu dróg i na obszarach zanieczyszczonych.
  • Należy zbierać wyłącznie grzyby dobrze znane.
  • Najbezpieczniej zbierać grzyby z rurkami pod kapeluszem, gdyż nie ma wśród nich gatunków śmiertelnie trujących.
  • Owocniki o pełnym i twardym trzonie wykręca się z podłoża, a pozostałe odcina przy samej ziemi.
  • Miejsce po grzybie należy przykryć ściółką i lekko ucisnąć, co zapobiega wysuszeniu odkrytej grzybni.
  • Nie należy zbierać owocników zbyt młodych, słabo wykształconych, które są trudne do rozpoznania.
  • Nie należy zbierać grzybów starych, zwiędniętych. Wysypią się z nich zarodniki, z których powstanie nowa grzybnia.
  • Grzyby niejadalne i trujące są pokarmem zwierząt, dlatego nie należych ich niszczyć.
  • Do przechowywania grzybów służą przewiewne kosze; nie należy wkładać ich do plastikowych toreb ani wiader.