Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej

Pas Wyżyn – położenie Wyżyny Lubelskiej wraz z Roztoczem

 

Film reklamujący województwo lubelskie

Wyżyna Lubelska – pezentacja


Less

Less to pylasta skała osadowa pochodzenia eolicznego (pył został przywiany przez wiatr kilka tysięcy lat temu sprzed czoła lądolodu, który kiedyś pokrywał powierzchnię Polski). W Polsce lessy występują w obrębie m.in. Wyżyn Polskich głównie Wyżynie Lubelskiej, Roztoczu Zachodnim i Wyżynie Sandomierskiej. Jest to skała bardzo łatwo wymywana przez wodę. Na lessie powstają żyzne gleby – czarnoziemy.

Bryłka lessu

Wąwóz lessowy – wydłużona, wklęsła forma terenu o urwistych (stromych) zboczach i płaskim dnie. Wąwóz powstaje w wyniku działalności niszczącej wody na skałę jaką jest less. Po ulewnych deszczach powstają małe doliny, które wskutek dalszego działania wody przekształcają się w wąwóz. Na zboczach wąwóz może być porośnięty roślinnością. Ta forma terenu pozwala dokładnie przyjrzeć się systemowi korzeniowemu drzew i krzewów.

źródło: Wikipedia

Wąwóz lessowy w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

Rolnictwo na Wyżynie Lubelskiej

Wyżyna Lubelska posiada żyzne gleby co ma korzystny wpływ na rozwój rolnictwa. Dla tej krainy charakterystyczny jest krajobraz rolniczy. Część powierzchni wyżyn użytkowana jest rolniczo. Wyżyna Lubelska słynie z rolnictwa wykorzystującego żyzne czarnoziemy. Lasy na wyżynach są na ogół niewielkie i rozproszone.

Rośliny uprawiane na Wyżynie lubelskiej to głównie:

  • pszenica
  • chmiel
  • burak cukrowy
  • tytoń

Wyżyna Lubelska – gra milionerzy