Las ma budowę warstwową

Ekosystem lasu

To, co nas otacza, i nie jest bezpośrednim wytworem człowieka, określa się potocznie mianem przyrody. Przyroda nie jest jednolita – las, łąka, pustynia gorąca, dżungla, górski strumień i głębiny oceanów różnią się między sobą. Tworzą odmienne środowiska, zamieszkiwane przez całkowicie różne zespoły organizmów. Czynniki środowiska nieożywionego oraz wszystkie gatunki, które to środowisko zamieszkują, określa się jako ekosystem. Wszystkie elementy ekosystemu są ze sobą powiązane
i wzajemnie na siebie wpływają.

źródło: epodreczniki.pl

Warstwy lasu

Charakterystyczne dla ekosystemu leśnego jest występowanie piętrowej struktury. Jest ona wynikiem konkurencji roślin o dostęp do światła. W lesie liściastym i mieszanym strefy umiarkowanej wyróżniamy 4 warstwy lasu:

 • ściółka
 • runo leśne
 • podszyt
 • korony drzew

Grafika interaktywna.
Kliknij w odpowiednią literę, aby dowiedzieć się więcej o warstwie lasu i warunkach tam panujących.

Film o warstwach lasu

Przykładowe rośliny i zwierzęta lasu

Kliknij w „+” na grafice, aby dowiedzieć się więcej.

 Rodzaje lasów

Wyróżniamy trzy główne rodzaje lasów

 • iglaste – zbudowane z drze iglastych np. sosna, świerk, modrzew, jodła, cis
 • mieszane – zbudowane z drzew iglastych i liściastych np. sosna, brzoza, świerk, dąb
 • liściaste – zbudowane z drzew liściastych np. dąb, buk, grab, brzoza, klon, jawor, lipa

W zależności od naturalnego środowiska powstania i dominujących gatunków drzew wyznaczono w Polsce typy siedliskowe lasu:

 • Bór sosnowy – las iglasty z przewagą sosny,
 • Bór świerkowy – las iglasty z przewagą świerków,
 • Bór jodłowy – las iglasty z przewagą jodły,
 • Bór mieszany – las mieszany gdzie w podobnych ilościach rosną drzewa iglaste i liściaste,
 • Dąbrowa – las liściasty z przewagą dębów,
 • Brzezina – las liściasty z przewagą brzozy,
 • Jaworzyna – las liściasty z przewagą jaworów,
 • Grąd – wielogatunkowy las liściasty,
 • Ols – las liściasty na terenach podmokłych z przewagą olszy czarnej,
 • Łęg – wielogatunkowy las liściasty powstały w środowisku wilgotnym, najczęściej w dolinach rzek,
 • Buczyna – las liściasty z przewagą buków.

Na skutek rozwoju rolnictwa w ciągu ostatnich 1–2 tysięcy lat wycinano coraz więcej lasów i zastępowano je polami uprawnymi. Ponadto w ciągu ostatnich 200 lat znacząco wzrosło zapotrzebowanie na drewno w przemyśle i budownictwie. Niemal wszystkie stare lasy liściaste wycięto, a na ich miejscu posadzono szybciej rosnące lasy iglaste. Obecnie ponad 30% powierzchni Polski zajmują lasy, jednak ich skład gatunkowy nie odpowiada warunkom naturalnym. Są to głównie lasy gospodarcze (produkcyjne), sadzone przez leśników po to, by je wyciąć, gdy odpowiednio urosną. Pierwotnych lasów liściastych i mieszanych prawie już nie ma, a ich niewielkie skrawki (np. Puszcza Białowieska) zasługują na ścisłą ochronę.

źródło: epodręczniki.pl

Zasady zachowania się w lesie

Zdjęcie wykonane w Lesie Łagiewnickim