Rolnictwo Afryki

Grafnotka

Rolnictwo w Afryce

To, że nie brakuje rolników, nie musi być równoznaczne z zaspokojeniem potrzeb i Afryka jest tego przykładem. Podstawowe potrzeby najczęściej nie są zaspokojone.

Cechą charakterystyczną afrykańskiego rolnictwa jest niski stopień mechanizacji i kultury rolnej. Ponadto wiele krajów na południu Afryki zmaga się z problemami, które powstały na skutek dekolonizacji i nieudanych reform.

Metody upraw w Afryce

Są różne rodzaje rolnictwa w Afryce i wśród nich można znaleźć pasterstwo koczownicze. Pasterstwo koczownicze to po prostu wędrówka ludzi (można się zetknąć również z pasterstwem półkoczowniczym) razem ze stadami zwierząt. Celem wędrówki jest poszukiwanie odpowiednich pastwisk.

Mieszkańcy Afryki decydują się też m.in. na rolnictwo żarowo-odłogowe. Rolnictwo to polega na wypalaniu lasów ze względu na chęć uzyskania pola uprawnego. Zajmowanie się polem trwa przez kilka lat, po czym pole jest porzucone i w efekcie czego uprawa jest porastana przez las. Rolnictwo żarowo-odłogowe jest oceniane w różny sposób — z jednej strony słyszy się o prymitywnym systemie uprawy roli, natomiast z drugiej pojawiają się głosy mówiące o tym, że rolnictwo żarowo-odłogowe gwarantuje dostosowanie się do środowiska.

W Afryce nie brakuje także rolnictwa plantacyjnego. Rolnictwo plantacyjneto nowoczesny i intensywny typ rolnictwa. Plantacja to oczywiście określenie dużego obszaru uprawy jednej rośliny. W przypadku plantacji najczęściej dominuje praca człowieka. Plantacja to szansa na spore zyski.

Warunki rozwoju rolnictwa w Afryce

To, jak ma się rolnictwo Afryki, naturalnie zależy również od warunków, jakie mają miejsce na kontynencie. Fachowo mówi się na temat czynników fizycznogeograficznych — należy przez to rozumieć agroklimat, gleby i hydrologię. Co do agroklimatu, większość kontynentu charakteryzuje się okresem wegetacyjnym trwającym przez cały rok. Naturalnie jest też bardzo ciepło, temperatura poniżej 5 °C może mieć miejsce tylko na południu kontynentu i to na niewielkich obszarach.

Pokrywa glebowa Afryki jest zróżnicowana (na pokrywę glebową wpływa strefa klimatyczna, szata roślinna i rzeźba terenu). Poza tym pokrywa glebowa zazwyczaj jest symetryczna pod kątem równika – wyjątki to znaczna część Sahary oraz obszary górskie na wschodzie i północy.

W przypadku hydrologii także jest zróżnicowanie. Nie brakuje rzek mających kilka tysięcy km długości, jak i rejonów z rzekami epizodycznymi czy okresowymi. Ponadto wody gruntowe zalegają głęboko i w niektórych miejscach skutkuje to basenem artezyjskim. Basen artezyjski to niecka mająca specyficzny układ warstw skalnych na przemian wodonośnych i nieprzepuszczalnych. Basen artezyjski odpowiada za ewentualne występowanie wód artezyjskich (wody mogące wypłynąć na powierzchnię) bądź subartezyjskich (wody niemogące wypłynąć na powierzchnię).

Źródło: https://afryka.biz.pl/rolnictwo-afryki/

Rolnictwo po afrykańsku

Artykuł ==> https://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/353-wrzesien-pazdziernik-nr-69/rolnictwo-w-unii-europejskiej/788-rolnictwo-po-afrykansku