Miesiąc: luty 2019

Szlak Orlich Gniazd

Polska słynie z wielu miejsc godnych obejrzenia, dziedzictwa przyrody i kultury. Jednym z nich jest Szlak Orlich Gniazd.

Teren leżący pomiędzy Krakowem i Częstochową, zwany Wyżyną Krakowsko-Częstochowską, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Wiedzie tędy szlak turystyczny w Polsce, przebiegający przez województwa małopolskie i śląskie. Szlak łączy Kraków z Częstochową poprzez większość „Orlich Gniazd” –  jurajskich zamków i warowni wybudowanych na skałach dochodzących do 30 metrów. Szlak oznaczony jest kolorem czerwonym. Ma długość 163,9 km

Wiele ciekawostek oraz propozycje wycieczek znajdziecie tutaj =>> https://www.orlegniazda.pl