Zmiany w przemyśle Niemiec

Położenie, ludność, gospodarka

Niemcy to kraj z którym sąsiadujemy od zachodu i z którym łączy nas burzliwa historia. Oddziela nas granica na Odrze i Nysie Łużyckiej. Niemcy są krajem nieco większym od Polski, mającym dostęp do Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Na północy występuje tam pas nizin, w tym pojezierzy, całe centrum kraju zajmują wyżyny, a na południu wzdłuż granicy z Austrią rozciąga się mały fragment gór wysokich – Alp. Główne rzeki Niemiec to Ren, Wezera, Dunaj i Łaba. Dominuje tam klimat umiarkowany ciepły morski, a roślinnością naturalną są lasy liściaste i mieszane.

Niemcy podzielone są na mniejsze jednostki tzw. landy (odpowiednik naszych województw).

W Niemczech mieszka ponad 80 mln ludzi, w tym wielu emigrantów, m.in. z Turcji, Polski i krajów bałkańskich. Uzupełniają oni braki miejscowej siły roboczej, które są wynikiem starzenia się społeczeństwa niemieckiego. ¾ ludności mieszka w miastach, a największe z nich to stolica Berlin oraz Hamburg i Monachium. Wielką konurbacją miejską jest silnie uprzemysłowione Zagłębie Ruhry, które jest częścią najbardziej uprzemysłowionego landu – Nadrenii Północnej – Westfalii. W jego skład wchodzą takie miasta jak: Essen, Bochum, Dortmund.

W Nadrenii Północnej – Westfalii powstały pierwsze zakłady przemysłowe w Niemczech. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ogromną rolę w niemieckiej gospodarce odgrywało górnictwo oparte o bogate złoża węgla kamiennego, brunatnego, rud cynku i ołowiu. Znaczenie górnictwa spadło ze względu na nieopłacalność wydobycia węgla. Kopalnie były zamykane, a surowce sprowadzane z zagranicy. W miejsce nieopłacalnych kopalni powstawały nowoczesne zakłady produkcyjne wytwarzające głównie maszyny, urządzenia, samochody, sprzęt elektroniczny, lekarstwa itp. Do znanych na całym świecie firm niemieckich należą:

  • Volkswagen
  • Mercedes
  • BMW
  • Siemens
  • Grundig
  • Zeiss
  • Bayer

Rekultywacja to przywracanie wartości użytkowych lub przyrodniczych terenom zniszczonym przez działalność człowieka. Tereny po kopalniach i hutach, na nowo zagospodarowano poddając rekultywacji np. po zamknięciu kopalni w Gelsenkirchen na otaczających ja terenach zbudowano ścieżki rowerowe, parki i zieleńce, a w Essen można zwiedzić muzeum, które znajduje się w dawnym kompleksie kopalnianym.

Obecnie niemiecka gospodarka opiera się na usługach, m.in. na handlu i transporcie. Niemcy są w pierwszej czwórce największych gospodarczych potęg świata. Rolnictwo ma niewielki udział jeśli chodzi o zatrudnienie (w rolnictwie na stałe zatrudnionych jest tylko około 2% ogółu pracujących Niemców), co nie przeszkadza, by oparty na rolnictwie przemysł przetwórczy był bardzo dobrze rozwinięty.

Dowiedz się więcej o naszym zachodnim sąsiedzie oglądając film: