Rozwój dużych miast, a zmiany w strefach podmiejskich.

Największe miasta Polski