Produkcja roślinna

Jednostki powierzchni stosowane w rolnictwie:

  • 1 ha (hektar) = 10 000 m²
  • 1 a (ar) – 100 m²

Jednostki masy stosowane w rolnictwie:

  • 1 t (tona) = 1000 kg
  • 1 dt (decytona) = 100 kg
  • 1 q (kwintal) = 100 kg

Użytki rolne = grunty orne + łąki i pastwiska + sady

Grupy roślin uprawnych:

  • zboża np. żyto, pszenica, jęczmień
  • rośliny przemysłowe np. rzepak, ziemniak, burak cukrowy
  • warzywa i owoce np. jabłka, wiśnie, porzeczki