Krajobraz śródziemnomorski

Prezentacja

Autor: Izabela Wawrońska

Ćwiczenie interaktywne – Puzzle

Ćwiczenie interaktywne – prawda czy fałsz

Pytania na podsumowanie – spróbuj odpowiedzieć na pytania kryjące się pod karteczkami.