Przyrządy i pomoce przyrodnika

Przyrządy i pomoce przydatne przyrodnikowi:

 • lupa
 • kompas
 • lornetka
 • aparat fotograficzny
 • mapa
 • taśma miernicza
 • notes

Niektóre badania i obserwacje wymagają specjalistycznego sprzętu:

 • Batyskaf to statek podwodny przeznaczony do badań głębin mórz i oceanów.

 • Teleskop – narzędzie, które służy do obserwacji odległych obiektów np. gwiazd, planet i galaktyk

 • Balon meteorologiczny – rodzaj sondy meteorologicznej w postaci balonu wypełnionego gazem lżejszym od powietrza.  Służy do dostarczania przyrządów badawczych w strefy zbyt wysokie dla samolotów, a zarazem zbyt niskie dla satelitów.

 • Mikroskop – urządzenie służące do obserwacji małych obiektów, zwykle niewidocznych gołym okiem.

Budowa mikroskopu

Igła sosny pod mikroskopem

Ćwiczenie interaktywne