Przyroda i jej składniki

Przyroda to wszystko co nas otacza i powstało w sposób naturalny. Do przyrody nie zaliczymy wytworów działaności człowieka np. domów, dróg, mostów, mebli …

Wszystkie te elementy, które posiadają cechy istot żywych czyli oddychają, rozmnażają się, odżywiają się i poruszają są zaliczane do przyrody ożywionej.  Tworzą one biosferę, czyli świat organizmów żywych.

Wszystkie pozostałe, które nie wykazują żadnych oznak samodzielnego życia, czyli nie oddychają, nie poruszają się samodzielnie, nie rozmnażają się ani się nie odżywiają należą do przyrody nieożywionej. Jednak bez nich życie byłoby niemożliwe.

Przyroda nieożywiona jest bardzo potrzebna przyrodzie ożywionej. Bez elementów przyrody nieożywionej, na Ziemi nie byłoby życia, ponieważ:

  • woda jest niezbędna do życia wszystkich istot żywych;
  • skorupa ziemska umożliwia tworzenie się gleby, bez której nie istniałyby rośliny;
  • w powietrzu jest zawarty tlen, którym oddychają istoty żywe.
  • Słońce dostarcza ciepła i światła, które są niezbędne do życia.

Poćwicz 

Odpowiedz na pytania.

Cechy organizmów żywych.