Określamy kierunki geograficzne

Co to jest widnokrąg?

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=938

Kierunki świata

Kierunki główne

  • N (North) – północ
  • E (East) – wschód
  • S (South) – południe
  • W (West) – zachód

Żeby łatwo było zapamiętać kolejność kierunków zaczynając od północy, wykorzystaj krótki tekst:

Na Ekierce Siedzi Wrona

Kierunki pośrednie:

  • NE – północny wschód
  • SE – południowy wschód
  • SW – południowy zachód
  • NW – północny zachód

Sprawdź się 

Sposoby wyznaczania kierunków geograficznych

Jak działa kompas?

https://epodreczniki.pl/a/jak-dziala-kompas/DiTVdtwnf

Co to jest gnomon?

http://www.wiking.edu.pl/show_image.php?type=animation&f=przyroda/animations/gnomon.swf

Inne sposoby wyznaczanie kierunków świata

https://epodreczniki.pl/a/gdy-kompas-nie-dziala/D1H1s2ET9

Różne sposoby wyznaczania północy

https://epodreczniki.pl/a/gdy-kompas-nie-dziala/D16yJxHeV