Afryka

  • Środowisko przyrodnicze Afryki
  • Rolnictwo Afryki
  • Przemysł i usługi w Afryce
  • Etiopia – problemy głodu i niedożywienia
  • Kenia – turystyczny potencjał