Na łące

Czym różni się łąka od trawnika?

Łąka to naturalny, półnaturalny lub utworzony sztucznie ekosystem, gęsto pokryty roślinami zielnymi, wśród których zamieszkują liczne zwierzęta, głównie owady i pająki. Przez człowieka łąki wykorzystywane są jako pastwiska dla zwierząt hodowlanych oraz jako źródło pasz i siana. Górna warstwa gleby porośnięta korzeniami traw to darnina.

Naturalne łąki

Zanim ludzie wycięli większość lasów na terenie naszego kraju, to naturalne zbiorowiska trawiaste, czyli łąki, występowały tylko w dolinach zalewanych regularnie przez rzeki i na wysokich stokach górskich. Drzewa nie mogły tam rosnąć, ponieważ w dolinach niszczyły je powodzie, a w górach warstwa gleby była zbyt cienka, aby korzenie mogły odpowiednio głęboko w nią wrosnąć.

Łąki przekształcone

Obecnie łąki występują na terenie niemal całej Polski. Nie porastają ponownie lasem głównie dlatego, że albo są regularnie koszone na siano, albo wypasa się na nich zwierzęta hodowlane. Na łąkach rośnie wielu gatunków traw i innych roślin zielnych.
Trawy szybko zasiedlają nowe tereny, gdyż ich korzenie i podziemne łodygi rozrastają się bardzo szeroko. Magazynują też wytworzone w liściach składniki pokarmowe, chroniąc je przed zjedzeniem przez roślinożerców. Jednocześnie korzenie służą do rozmnażania – w ten sposób trawy budują zwartą darń. Zgryzanie trawy przez zwierzęta ani jej koszenie nie niszczy tej rośliny; Przeciwnie pobudza ją do lepszego wzrostu.

Rośnie tam również wiele roślin, które człowiek wykorzystuje do celów leczniczych

źródło: scholaris.pl

Trawnik jest to sztuczny ekosystem wytworzony przez człowieka. Najczęściej składa się ze sztucznej lub prawdziwej trawy równiutko przycinanej. Może on być składową częścią ogrodu, który może mieć skalniak, jakieś oczko wodne, rabatki, krzewy i drzewa. Jednak to wszystko jest zaplanowane z rozmysłem często przez florystę i architekta ogrodów oraz dostosowane do potrzeb klienta.

Obecnie zachęca się ludzi, aby zamiast trawników zakładali kwietne łąki. Robi to również coraz więcej miast, które przy drogach, w parkach i na skwerach zakładają łąki zamiast trawników. Dlaczego?

źródło grafiki: https://laka.org.pl/o-lakach/dlaczego-laka/

Podsumowanie

  • Kiedyś łąki występowały w Polsce naturalnie tylko w dolinach rzek i wysoko w górach.
  • Ludzie, wycinając lasy, przyczynili się do zwiększenia powierzchni łąk i pól.
  • Łąki to bogaty ekosystem. Na łąkach żyje wiele gatunków wieloletnich roślin zielnych, bezkręgowców i kręgowców.
  • Trawniki są sztucznym ekosystemem wytworzonym przez człowieka, nie występuje tam wiele gatunków, głównie jest to krótko przycięta trawa.

Film – mieszkańcy łąki

Jeśli chcesz obejrzeć galerię zdjęć owadów kliknij TUTAJ