Jak poznawać przyrodę?

Poznajemy otaczający nas świat dzięki zmysłom.

Sprawdź się 🙂

Gdzie szukać informacji o przyrodzie?

 • książki (encyklopedie, atlasy, albumy)
 • filmy i programy przyrodnicze
 • edukacyjne strony internetowe
 • bezpośrednie obserwacje
 • eksperymenty i doświadczenia

Etapy prowadzenia doświadczenia

 1. Pytanie badawcze – czego chcę się dowiedzieć, co chcę zobaczyć, poznać?
 2. Hipoteza – jak myślę, co może się stać?
 3. Potrzebne materiały – co mi będzie potrzebne żeby to sprawdzić?
 4. Przebieg doświadczenia – jak to sprawdzę, co po kolei zrobię?
 5. Obserwacje – co zobaczyłem podczas wykonywania doświadczenia?
 6. Wnioski – czy moja hipoteza się potwierdziła? Dlaczego tak mogło się stać?

Zadanie

Obejrzyj doświadczenie i zastanów się co wpisałbyś w każdym z etapów w kartę doświadczenia.


Przy prowadzeniu obserwacji i doświadczeń:

 • trzymaj się ściśle instrukcji
 • zapytaj nauczyciela lub rodziców, czy doświadczenie, które planujesz można bezpiecznie przeprowadzić
 • gdy używasz ognia lub ostrych przedmiotów doświadczenie wykonuj TYLKO pod nadzorem osób dorosłych
 • podczas wycieczek terenowych nie oddalaj się od grupy
 • na początek samodzielne wycieczki odbywaj tylko po znanym sobie terenie
 • nie jedz i nie dotykaj nieznanych roślin, grzybów
 • nie zbliżaj się do dzikich zwierząt i nie dotykaj ich