Turystyka

Szeroko pojmowana turystyka obejmuje wszelkie rodzaje podróżowania w przeróżnych celach, np. wypoczynkowych, krajoznawczych, rodzinnych, towarzyskich, sportowych, biznesowych, zakupowych, pielgrzymkowych, leczniczych i innych. Formalna definicja turystyki mówi natomiast, że są to tylko te wyjazdy poza miejsce zamieszkania, które trwają dłużej niż jedną dobę – muszą zawierać co najmniej 1 nocleg. I takie wyjazdy uwzględniane są we wszystkich opracowaniach statystycznych. Ale oczywiście nasze jednodniowe wycieczki krajoznawcze, wypoczynkowe czy inne również możemy traktować jako turystykę.
Podstawowy podział pozwala wyróżnić turystykę wypoczynkowąkrajoznawczą. Wypoczynek służy odprężeniu, oderwaniu od codziennych obowiązków i regeneracji sił fizycznych oraz psychicznych. Krajoznawstwo to ogólnie zwiedzanie, czyli poznawanie nowych ciekawych miejsc, ich historii, przyrody, kultury.

Rodzaje turystyki

Przedstawiony powyżej podział nie jest sztywny i zamknięty, gdyż niektóre rodzaje turystyki mogą się ze sobą łączyć. Przykładem są wycieczki piesze czy rowerowe, kiedy to podczas wypoczynku czynnego poznajemy nowe miejsca. Często też całe krajoznawstwo określa się mianem turystyki czynnej, ponieważ zwiedzanie zawsze wymaga przemieszczenia się, czyli ruchu.

Paralotnia, Paragliding, Latający, Wolność, TegelbergCzynnym wypoczynkiem jest też turystyka kwalifikowana, czyli dokładnie zaplanowana i zorganizowana forma turystyki wymagającej szczególnych kwalifikacji. Do jej uprawiania często potrzeba specjalistycznego sprzętu, a przede wszystkim odpowiednich umiejętności i chęci, by wykonywać zaplanowane zadania. Zaliczają się tu m.in. różnego rodzaju wycieczki piesze, rowerowe, kajakowe, a także żeglarstwo, nurkowanie, narciarstwo, alpinizm, speleologia i inne. Skrajnym przypadkiem turystyki kwalifikowanej są tzw. sporty ekstremalne, np. paralotniarstwo, motolotniarstwo, spadochroniarstwo, skoki na bungee, kajakarstwo górskie.

Dom, Dom Lesie, Wiązar, Muzeum, Stary, Historycznie

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszy się agroturystyka. Jest to aktywne spędzanie czasu wolnego na obszarach wiejskich. Atrakcjami są m.in. przejażdżki konne i bliski kontakt z innymi zwierzętami oraz z roślinnością, czyste powietrze i woda, polowania i łowienie ryb, spożywanie żywności przygotowanej w gospodarstwie, ogniska, grillowanie i inne imprezy pod gołym niebem. Częste jest też uczestnictwo agroturystów w życiu codziennym mieszkańców wsi, np. w pracach polowych, ogrodniczych czy hodowlanych. Agroturystyka ma duże znaczenie dla regeneracji fizycznej i psychicznej dorosłych oraz dla edukacji dzieci.

Walory turystyczne w Polsce.

Pod pojęciem walor turystyczny rozumiany jest obiekt lub zespół obiektów mający wartościowe cechy unikalne, dzięki którym wzbudza on zainteresowanie turystów. Dzielimy je na przyrodnicze i kulturowe.

Obiekty najcenniejsze wpisywane są na Polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Jest ich już blisko 1000 na całym świecie, z czego 16 znajduje się w Polsce. Więcej informacji o nich znajdziesz TUTAJ

Ćwiczenie

Korzystając z mapy w podręczniku str. 155 wykonaj ćwiczenie interaktywne. Dopasuj nazwy zabytków UNESCO, do właściwego miejsca na mapie. Wykonaj ćwiczenie kilka razy. Staraj się zapamiętać rozmieszczenie zabytków. Ostatni raz wykonaj zadanie bez patrzenia w podręcznik.

 

Polska oferuje wiele atrakcyjnych i znanych turystycznie miejsc, ale skrywa również ciekawe i nie zawsze dobrze znane miejsca. Jeśli chcesz poznać kilka z nich obejrzyj jeden z odcinków na kanale „Podróże Busem Przez Świat”.

Podsumowanie

  • Turystyka to dział usług obejmujący podróżowanie w różnych celach, głównie wypoczynkowych i krajoznawczych.
  • Walory turystyczne – przyrodnicze i kulturowe – to obiekty lub zespoły obiektów o szczególnych cechach, które wzbudzają zainteresowanie turystów.
  • Najcenniejsze obiekty wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. W Polsce znajduje się 14 takich obiektów.
  • Nasz kraj jest dosyć atrakcyjny pod względem turystycznym, z uwagi na występowanie różnorodnych walorów przyrodniczych i kulturowych.
  • Turystów zagranicznych przyciągają też do Polski relatywnie niskie ceny. Najwięcej przyjeżdża Niemców.
  • Zdecydowany rozwój turystyki oraz infrastruktury z nią związanej nastąpił u nas w latach 90. XX wieku, po transformacji ustrojowej.
  • Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej ożywiło nasz zagraniczny ruch turystyczny.
  • Układ z Schengen zniósł kontrole graniczne między państwami członkowskimi, co ułatwiło podróżowanie po Europie, z wyjątkiem Europy Wschodniej.
  • Turystyka pokazuje rosnące rozwarstwienie polskiego społeczeństwa – część Polaków stale się bogaci i podróżuje coraz więcej, a inna część wciąż nie skorzystała finansowo na transformacji ustrojowej i nie korzysta z usług turystycznych.

Źródło: e-podreczniki.pl