Na polu uprawnym

Wiele lasów zamieniono na pola uprawne. Różnią się one od łąk. Na łąkach jest ogromna różnorodność roślin, zaś na danym fragmencie pola uprawia się każdego roku tylko jeden gatunek rośliny. Na polu z reguły w kolejnych latach zmienia się uprawę, a na łące przez wiele lat rosną te same rośliny. Pola orane są co roku, a łąk się nie orze.

Pole i sad to sztucznie utworzone środowiska, które bez pomocy człowieka zarosłyby drzewami i po latach przekształciły sie w las. Pole jest obszarem przeznaczonym pod uprawę roślin. Niektóre rośliny uprawia się, aby przeznaczyć je na żywność dla ludzi lub na paszę dla zwierząt hodowlanych. Części roślin uprawianych na polach zostają przetworzone w zakładach przemysłowych na produkty spożywcze, ubrania, a nawet paliwo samochodowe.

Rośliny uprawiane na polu uprawnym możemy podzielić na 4 grupy:

 1. Rośliny zbożowe – należą one do  traw a ich owoce posiadają nasiona zebrane w kłosach lub kolbach o wysokiej zawartości skrobi.

  W Polsce uprawia się dwa rodzaje zbóż:

  ozime – wysiewa się je jesienią, a zbiera latem następnego roku
  jare – wysiewa się i zbiera w tym samym roku.

  Okres, w którym rolnicy zbierają zboże z pól nosi nazwę żniwa

 2. Rośliny okopowe – są wymagające w uprawie i potrzebują dużo wody, za to dostarczają wiele substancji odżywczych. Wiele znanych nam warzyw to właśnie rośliny okopowe.
 3. Rośliny oleiste – ich nasiona zawierają duże ilości tłuszczów, z których wyrabia się oleje spożywcze. Od kilku lat stosuje się je także do wyrobu biopaliw.
 4. Rośliny włókniste – rośliny, które dostarczają naturalnych włókien do wyrobu tkanin

Ćwiczenie interaktywne