Miesiąc: maj 2020

Woda wokół nas

Nie ma życia bez wody. Media i naukowcy coraz częściej alarmują o suszy i niedoborach wody na Ziemi, również o suszy jaka występuje w Polsce. Warto wiedzieć więcej na temat wody i jej znaczenia dla środowiska. Klasa 4 poznaje właśnie warunki życia w wodzie i na lądzie, wszystkim jednak, którzy chcą poszerzyć swoje informacje na temat wody polecam stronę http://mlodyhydrolog.pl

Dowiecie się z niej m.in.:

 • co to jest i skąd się wzięła woda na Ziemi
 • jakie są stany skupienia wody i jak krąży ona w przyrodzie
 • jak wykorzystujemy wodę
 • czym różni się życie w wodzie od życia na lądzie
 • jaka jest jakość naszych wód

Poznacie

 • podział wód na Ziemi
 • właściwości wody
 • rośliny i zwierzęta żyjące w wodzie
 • wiele innych ciekawych informacji na temat wody.

Zachęcam do odwiedzenia.

Ziemia zbudowana jest z kilku sfer:

 • atmosfera (powietrze),
 • litosfera (skały),
 • hydrosfera (woda)
 • biosfera (świat organizmów żywych).

Hydrologia to dział geografii fizycznej zajmujący się badaniem wody czyli hydrosferą, a hydrolog to osoba, która prowadzi badania nad obiegiem wody w przyrodzie w powiązaniu z klimatem i innymi elementami środowiska przyrodniczego.

Hydrologia bada wody:

 • rzek (potamologia),
 • jezior (limnologia),
 • podziemne (hydrogeologia),
 • wody bagien (paludologia)
 • lodowce (glacjohydrologia).