Morze Bałtyckie

Morze Bałtyckie – zasoby epodręcznika

https://epodreczniki.pl/a/morze-baltyckie—srodowisko-przyrodnicze-a-dzialalnosc-czlowieka/DoO3atXV

Eutrofizacja Bałtyku – animacja


Morze Bałtyckie – mapa

Typy wybrzeży Bałtyku

Nad Morzem Bałtyckim występują 3 główne rodzaje wybrzeża:

  • mierzejowo‑zalewowe – fale i prądy morskie usypują długie, piaszczyste wały (mierzeje), które odcinają zatoki, zalewy i jeziora przybrzeżne od otwartego morza; ten typ spotykać można nad południowym Bałtykiem;

  • klifowe – wysoki brzeg stale jest podcinany przez fale morskie, co powoduje cofanie się klifu; występuje głównie na południowych wybrzeżach Morza Bałtyckiego;

  • szkierowe (szerowe) – charakteryzuje się „tysiącem” małych wysepek (szkierów), które pojawiły się w wyniku częściowego zalania polodowcowych terenów pagórkowatych; przykładem mogą być Wyspy Alandzkie;

Notatka o Morzu Bałtyckim