Pogoda a klimat

Obliczanie amplitudy temperatury

Amplituda to różnica pomiędzy najwyższą, a najniższą wartością.

Najwyższa temperatura dobowa na termometrze wynosi 18 oC (18 kresek powyżej zera)

Najniższa temperatura dobowa na termometrze wynosi – 3 oC (3 kreski poniżej zera)

18 oC – (-3) oC = 18 oC + 3 oC = 21 oC

Roczną amplitudę temperatury obliczamy tak samo jak dobową tylko szukamy wartości najniższej i najwyższej w ciągu roku.

Dla powyższych danych w tabeli:

  • Najwyższa wartość temperatury jest w VII (lipcu) i wynosi 24,9 oC
  • Najniższa wartość temperatury wypada w I i II (styczniu i lutym) i wynosi 0,9 oC

Amplituda temperatury = 24,9 oC – 0,9 oC  = 24 oC

Film – Pogoda a klimat