Krajobraz wczoraj i dziś.

Jak to było kiedyś

Kiedyś obszar, gdzie znajduje się Łódź porastały nieprzebyte lasy. Dziś jedno z osiedli – Dąbrowa, swoją nazwę zawdzięcza właśnie dąbrowom leśnym, które kiedyś się tu znajdowały.

Łódź została miastem w XV wieku.  Prawa miejskie nadane zostały miejscowości  29 lipca 1423 r., a wraz z nimi pozwolenie na organizowanie targów. Dawniej miejscowość nosiła nazwę Łodzia. Pochodzenie nazwy „Łódź” stało się przedmiotem polemik i na ten temat istnieje również kilka hipotez. Być może nazwa miasta:

  • wywodzi się od szlacheckiego nazwiska rodowego „Łodzic”, a herb miasta od jego wizerunku, na którym przedstawiona jest łódź;
  • od staropolskiego imienia męskiego „Włodzisław”;
  • od staropolskiego określenia wierzby szarej – „łozy”;
  • od rzeki Łódki
  • od łodzi jako środka komunikacji.

Przez wiele wieków Łódź była niewielkim miastem rolniczym. Dopiero w XIX wieku za sprawą licznych przepływających przez Łódź rzeczek (dziś nie widocznych w krajobrazie – płyną głównie ukryte w kanałach) stała się centrum przemysłu włókienniczego i „ziemią obiecaną”. To wtedy powstały największe łódzkie fabryki, manufaktury i pałace fabrykantów. Rozbudowała się tez najbardziej znana ulica Łodzi – Piotrkowska.

Ciekawostka – Łódź w 1945 roku, zaraz po zniszczeniu Warszawy przez hitlerowców, na krótko była przejściową stolicą Polski i siedzibą władz państwowych.

Skąd nazwa Wiskitno.

Wiskitno to dawna wieś wielodrożnicowa położona na piaszczysto-żwirowych wzniesieniach. To właśnie od nazwy tych wzniesień – wiskitki – najprawdopodobniej pochodziła nazwa wsi. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z akt kapituły krakowskiej, która w 1419 przejęła Wiskitno jako wieś szlachecką od rodziny Remiszewskich. O Wiskitnie wspomina również w swojej kronice Jan Długosz. W granice miasta Wiskitno zostało wcielone w 1988 jako jedno z jego osiedli.

Zdjęcia satelitarne Google Earth

Krajobraz wokół nas zmienia się. Widać to dobrze porównując mapy i zdjęcia satelitarne z poprzednich lat. Zobacz jak zmieniał się krajobraz Wiskitna. Zaobserwuj zmiany jakie zaszły szczególnie okolicy ul. Jędrzejowskiej i Tomaszowskiej.

Sprawdź też jak zmieniał się krajobraz w najbliższym otoczeniu szkoły. Zwróć uwagę na wygląd osiedla w okolicy ul. 14-tu Straconych i boisko szkolne.

Zdjęcia pochodzą z aplikacji Google Earth.

Wiskitno zmienia się. Rozbudowuje się tu centum logistyczne, zakłady przemysłowe, osiedla domków jednorodzinnych, powstają markety. Powoli osiedle traci swój rolniczy charakter.

Zdjęcia starej Łodzi

Dzięki starym fotografiom możemy też zobaczyć jak zmieniło się centrum Łodzi na przestrzeni lat. Obejrzyj film, który pokazuje charakterystyczne miejsca naszego miasta „wczoraj i dziś”.

Legendy łódzkie

Każde miasto ma swoją legendę. Najczęściej mówi ona o jego powstaniu. Łódź też posiada taką legendę. To opowieść o Januszu. TUTAJ możesz przeczytać tę legendę i kilka innych opowiadań o historii Łodzi.