Nowości, ciekawostki, ważne informacje ...

Prezentacja o Łodzi i regionie

Przed Wami efekt samodzielnej pracy uczniów z klasy 7, którzy zdalnie pracowali przy realizacji projektu z geografii „Mój region – moja mała ojczyzna”. Wspólnie stworzyli stronę internetową – prezentację w Sway o Łodzi i regionie łódzkim. Zapraszamy do czytania i oglądania.

Woda wokół nas

Nie ma życia bez wody. Media i naukowcy coraz częściej alarmują o suszy i niedoborach wody na Ziemi, również o suszy jaka występuje w Polsce. Warto wiedzieć więcej na temat wody i jej znaczenia dla środowiska. Klasa 4 poznaje właśnie warunki życia w wodzie i na lądzie, wszystkim jednak, którzy chcą poszerzyć swoje informacje na temat wody polecam stronę http://mlodyhydrolog.pl

Dowiecie się z niej m.in.:

 • co to jest i skąd się wzięła woda na Ziemi
 • jakie są stany skupienia wody i jak krąży ona w przyrodzie
 • jak wykorzystujemy wodę
 • czym różni się życie w wodzie od życia na lądzie
 • jaka jest jakość naszych wód

Poznacie

 • podział wód na Ziemi
 • właściwości wody
 • rośliny i zwierzęta żyjące w wodzie
 • wiele innych ciekawych informacji na temat wody.

Zachęcam do odwiedzenia.

Ziemia zbudowana jest z kilku sfer:

 • atmosfera (powietrze),
 • litosfera (skały),
 • hydrosfera (woda)
 • biosfera (świat organizmów żywych).

Hydrologia to dział geografii fizycznej zajmujący się badaniem wody czyli hydrosferą, a hydrolog to osoba, która prowadzi badania nad obiegiem wody w przyrodzie w powiązaniu z klimatem i innymi elementami środowiska przyrodniczego.

Hydrologia bada wody:

 • rzek (potamologia),
 • jezior (limnologia),
 • podziemne (hydrogeologia),
 • wody bagien (paludologia)
 • lodowce (glacjohydrologia).

Posłuchaj uczniów klasy 7

Jakiś czas temu w klasie siódmej on-line omawialiśmy temat dotyczący zanieczyszczenia środowiska w Polsce. Po zapoznaniu się z zadaniami każdy miał odpowiedzieć na trzy pytania:

 • Czego dziś się nauczył(a)eś?
 • Co cię zdziwiło?
 • Chciał(a)bym aby…

Zachęcam Was do zapoznania się z odpowiedziami tych młodych ludzi. Wszystkie są ważne, wszystkie są niezwykle ciekawe i pouczające. Ten temat jest szczególnie ważny dzisiaj – dopiero co obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi, coraz dotkliwiej odczuwamy też skutki zmian klimatycznych. Płonie Biebrzański Park Narodowy, Polsce grozi susza. Nie powinniśmy pozostawać obojętni na środowisko.

Żeby skorzystać z grafiki interaktywnej klikamy na karteczkę z pytaniem, a następnie odczytujemy teksty ukryte pod znakami zapytania (?)

 

Zmiana zasad oceniania z przyrody i geografi

Kochani uczniowie.
Na czas nauki zdalnej obowiązują zmienione zasady wystawiania ocen z przyrody i geografii. Zmiany dotyczą głównie kategorii ocen, ich wagi i zasad pracy on-line.

ZAŁĄCZNIK nr 1
DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA
Z PRZYRODY/GEOGRAFII

Dostosowanie wymagań, zasad oceniania i sposobu realizacji podstawy programowej z PRZYRODY/GEOGRAFII do zdalnego nauczania wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03. 2020 obowiązującego od dnia 25 marca 2020 roku.

 1. Nauczyciel kontaktuje się z uczniami i przekazuje zadania przedmiotowe w aplikacji Teams w Office 365.
 2. Zadania wykonywane w trakcie edukacji zdalnej podlegają ocenie sumującej lub kształtującej, a oceny sumujące wpisywane są do dziennika Librus.
 3. Do wykonanego zadania uczeń otrzymuje informację zwrotną. Nie wszystkie przekazywane zadania podlegają ocenie stopniem. O tym, czy zadanie jest na ocenę nauczyciel informuje w poleceniu do zadania w module ZADANIA.
 4. Nauczyciel zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy wideo (spotkanie on-line) umożliwiającej kontakt wzrokowy celem weryfikacji wiedzy.
 5. Nauczyciel jest dostępny on-line w ustalonych godzinach w celu wyjaśnienia wątpliwości do zadań i odpowiedzi na pytania uczniów.
 6. Zasady oceniania obowiązują na czas rozporządzenia wprowadzającego zdalne nauczanie.
 7. Ocenianiu podlegają:
 • wybrane zadania on-line wysyłane przez nauczyciela do wykonania przez ucznia – waga 1
  • Poprawność wykonania
  • Terminowość – odesłanie zadania w terminie poprzez moduł ZADANIA lub w wyjątkowych sytuacjach inną uzgodnioną z nauczycielem drogą (e-mail, pliki na kanale przedmiotowym, czat itp.)
  • W przypadku nieusprawiedliwionego przekroczenia terminu wykonania zadania uczeń ma obowiązek uzupełnić je w ciągu 5 dni.
  • Uczeń, który nie wykonał zadania otrzymuje wpis (bz) do dziennika elektronicznego.
 • praca w warunkach sprawdzianu – odpowiedź ustna on-line, test lub zadanie wykonywane w czasie rzeczywistym – waga 3
 • inne projekty (prace długoterminowe) – waga 2-3 zależna od stopnia trudności zadania.

 

Do zobaczenia on-line!

Od 12 marca do 10 kwietnia w Polsce z powodu epidemii koronawirusa są zamknięte wszystkie placówki oświatowe. W naszej szkole edukacja zdalna odbywa się poprzez platformę Teams Microsoft Office 365.

Aby ułatwić pierwszy kontakt z platformą, przygotowłam dla Was krótką instrukcję logowania i podstaw obsługi Teams do pobrania TUTAJ

Zachęcam do aktywności i wykonywania zadań 🙂

Pamiętajcie też, że nasza strona GEOGRAFIA SP 130 wciąż jest dla Was dostępna i aktualizowana.