Krainy geograficzne Polski

Polska podzielona jest jest na sześć pasów rzeźby: pobrzeża, pojezierza, niziny środkowopolskie, wyżyny, kotliny podkarpackie, góry (Karpaty i Sudety). Jak dobrze znasz rozmieszczenie krain geograficznych Polski? Sprawdź się w naszej interaktywnej zabawie i zostań mistrzem w znajomości mapy Polski.