Quiz o zabytkach UNESCO

Uczniowie klasy 7 podczas lekcji przygotowywali plakaty na temat wybranych obiektów UNESCO w Polsce. Zobaczcie jakie prace wykonali. Przeczytajcie zawarte w nich informacje, a następnie sprawdźcie się w quizie. Kto zdobędzie komplet punktów?

https://forms.office.com/e/yQ4Wd5t2jD