Formy wypukłe i wklęsłe

Od jakiegoś czasu na lekcjach przyrody w klasie 4 przyglądamy się bliżej krajobrazom. Poznaliśmy już różne formy wypukłe i wklęsłe, które urozmaicają krajobraz. Podczas lekcji uczniowie przygotowali modele pagórka i dolinny rzecznej. Dzięki temu łatwiej zapamiętali elementy budowy tych form terenu oraz różnice między nimi.